தமிழ் மதுராவின் சித்ராங்கதா – 53

அதற்குள் ஜிஷ்ணுவிடம் பேசியபடியே பாஸ்கெட்பால் கோர்ட்டை அடைந்திருந்தனர். அவனது வீட்டின் பின்னே அமைந்திருந்த அழகான சிறிய கோர்ட். அங்கிருந்த பிரெஞ்சு விண்டோ வழியாக வீட்டினுள் நுழைந்து பக்கத்திலிருக்கும் மாடிப்படி வழியாக அவனது அறைக்கு சென்றுவிடலாம். அவன் அறை பால்கனியிலிருந்தும் அவ்விடத்தைக் காணலாம். இரவிலும் விளையாட ஏதுவாக விளக்குகள் போடப்பட்டிருந்தன. ஜிஷ்ணு பேசும் டாப்பிக்கே சரயுவுக்குப் பிடிக்கவில்லை. அவன் பயங்கர புளுகுமூட்டையாய் மாறிவிட்டதாய் நினைத்தாள். பேச்சை மாற்ற எண்ணியவளின் கண்களில் பாஸ்கெட்பால் கோர்ட்டின் அழகு பட்டது. “வாவ் ஜிஷ்ணு […]

தமிழ் மதுராவின் சித்ராங்கதா – 53

Pranayama – Breathing – Day 1 – 2021 – Diaphragmatic Breath – Flowing Breath with Asanas

Today we are working on Diaphragmatic Breath, a Pranayama Exercise! Challengers will learn Diaphragmatic Breath, and our Daily Yogis will try flowing breath and movement in either an intro flow exercise or a more advanced Asana class. Please read full post for instructions!

Pranayama – Breathing – Day 1 – 2021 – Diaphragmatic Breath – Flowing Breath with Asanas

Hot Indian College Girl’s Topless Desi Nude Dance

https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/topless-desi-nude-dance.mp4 Mature Slut Sex Video Has Arrived To Tease Your Sexual Nerves https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/mature-slut-sex-video.mp4 Charming Booby Desi Girl Selfie Video https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/charming-booby-desi-girl-selfie-video.mp4 Office Bhabhi Sex With Her Boss MMS Video https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/office-bhabhi-sex-video.mp4 Cute Sexy Blowjob With Horny Tenant Video https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/cute-sexy-blowjob.mp4 Pakistani Incest Sex Video Leaked Online https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/pakistani-incest-sex-video.mp4 Chubby Hot Desi Bhabhi Naughty Sex Video https://cdn.videobaba.xyz/2020/01/chubby-hot-desi-bhabhi-naughty-sex-video.mp4 Girlfriend Sharing Sex […]

Hot Indian College Girl’s Topless Desi Nude Dance

Asanas – Poses – Day 1 – 2021 – Anjaneyasana & Parivrtta Anjaneyasana

For today’s practice, we are continuing our breakdown of each pose in Sun Salutations! New Yogis are learning High and Low Lunge and modified Sun Salutations with three variations of this Asana. Daily Yogis are revisiting Anjaneyasana or the twisted lunges. PS I often practice my Sun Salutations with Ashta Chandrasana / High Lunge so I can practice quickly in the AM without a mat if needed.

Asanas – Poses – Day 1 – 2021 – Anjaneyasana & Parivrtta Anjaneyasana